PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Goudvink

De Vink 6

7905 HN

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 263047

E-mail:
obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl

Groepen

Via deze pagina kunt u de groepspagina('s) van uw kind(eren) bekijken. Via deze groepspagina zal de leerkracht u informeren over allerlei zaken die te maken hebben met de groep. We hopen dat we u via deze pagina's op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen in de groepen.

GROEP 1/2

GROEP 3

GROEP 4

GROEP 5

GROEP 6

GROEP 7

GROEP 8