PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Goudvink

De Vink 6

7905 HN

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 263047

E-mail:
obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl

Onze school

De Goudvink wil een activerende school zijn waar kinderen zich thuis voelen.

De Goudvink wil een actieve school zijn met een uitnodigende houding voor leerlingen en ouders en wil dat kinderen zich thuis voelen op school.

Een leuke school is in ons beeld een school waar je

  • serieus genomen wordt
  • bijzondere activiteiten doet die een uitdaging vormen
  • vertrouwen krijgt
  • moet nadenken
  • verantwoordelijk mag zijn
  • betrokken wordt bij de planning wat, wanneer, hoe en waarom je iets doet.

De Goudvink schept een onderwijsleersituatie die zich richt op alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. Deze aspecten betreffen de cognitieve, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.

De Goudvink wil een school zijn waar ieder kind zich geaccepteerd voelt ongeacht uiterlijk, taal, culturele achtergrond en intellectuele mogelijkheden. Het is de taak van de school om een sfeer van vertrouwen te creëren waarin waarden als verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en gemeenschapszin vorm krijgen.