PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Goudvink

De Vink 6

7905 HN

Hoogeveen

Telefoon: (0528) 263047

E-mail:
obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl

Schooltijden

Maandag 8.30 - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur
Woensdag 8.30 - 14.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Vanaf 8.20 uur zijn de deuren van school geopend.
Groep 1 tot en met 4 mogen gebracht worden.
Groep 5 tot en met 8 komen zelfstandig binnen. 

Is uw kind ziek? Wilt u dan even bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur? Wij staan vanaf 8.30 uur voor de klas.

Vakantie

Herfstvakantie               22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 februari 2019
Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2019